top of page
Accessible Ramp

RODNEY INCLUSIVE COMMUNITIES INC. (RICI)

promoting inclusion & accessibility

Rodney Inclusive Communities Inc. (RICI) is a community-based organisation in the Rodney District, north of Auckland, NZ. We promote inclusion & accessibility, celebrate diversity, and support the wellbeing of disabled people and their families.

 
Ko te RICI te whakahaere hapori hou kei Mahurangi ki Kaipara, kei Aotearoa.

E whakatairanga ana mātou i te whakaurunga me te āheinga, te nuinga i te rerekētanga, me te tautoko i te oranga o ngā hauā me ō rātou whānau.

Accessing Disability Supports
TAUTOKOTIA HAUĀTANGA
Participation for All WHAKAKOTAHITANGA
Universal Design 
ĀHEITANGA

WHAT IS INCLUSION?

 

Social inclusion is the act of enabling all groups of people within a society to have a sense of belonging, and to be able to participate in community life. It is based on fundamental values of equity, equality, social justice, and human rights, as well as on the principles of acceptance and embracing diversity.
 

Ko te kotahitanga te mahi tahi o nga tāngata katoa i roto i tētahi pāpori, e whakawhanaungatanga ana tātou, e whakaurunga i ngā mahi katoa o te hapori. Ko ēnei ngā kaupaua whakapū; te tōkeke, te mana taurite, te tiaki tika, te mana tika, me ngā mātāpono o te whakaaetanga me te rerekētanga.

CREATING A NETWORK OF INFORMATION AND SUPPORTS

what's on

bottom of page